Pod Pralesem

EU info

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli.

Oblasti vzdělávání:

Obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání, interní lektor

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_043/0004575